تمام مطالب برچسب : هواشناس
معرفی شغل هواشناسی

معرفی شغل هواشناسی

خیلی از ما شغل هواشناسی را با کارشناسان هواشناس که بعد از اخبار، وضعیت هواشناسی را تشریح می کنند، می شناسیم. اما این شغل بسیار گسترده تر از این است و در این قسمت نیز به معرفی شغل کارشناس هواشناسی پرداخته ایم.