تمام مطالب برچسب : تدوین
معرفی شغل تدوین گری

معرفی شغل تدوین گری

شغل تدوین گری یا مونترور، از مشاغالی است که ترکیب شغل فنی و هنری است. یعنی با استفاده از کامپیوتر و فنون مرتبط با آن یک اثر هنری تصویری خلق می کنید. در این قسمت به معرفی شغل تدوین یا تدوین گر می پردازیم.